Discussion:
yks lugu mille sõnu oleks vaja.
(too old to reply)
Toiv Haljasorg
2004-08-23 10:07:26 UTC
Permalink
Juhtusin hiljuti kesk metsi ja m=E4gesid kuulma =FCht neidist, kes =F5rnal
h=E4=E4lel laulis h=E4llilaulu, mille meloodia n=FC=FCd s=FCgaval ajusopis =
istub ja muudkui
kummitab. Laul peaks olema p=E4rit aegadest kui va prantslased Venemaa
poole tuhisesid ja L=F5una-Eestit p=F5gusalt k=FClastasid h=FC=FCdes Viva l=
e
Companie (pardon minu prantsuse keele p=E4rast).
Ja laulus on refr=E4=E4n, mis k=F5lab =FCsna samamoodi "ville ville ville v=
aa,
Vill-ee kumbanii"
Herr Tuksam on samuti seda laulu laulnud, aga paraku oman vaid suht
sahisevat lindistust millest puuduliku murdekeele oskusega kohe mette ei
=F5nnestu s=F5nu v=E4lja koukida.

Ehk teab keegi laulu ja s=F5nu,
Ette t=E4nades,

T6iv Haljasorg #
***@ut.ee #
Gunnar Koppel
2004-08-23 14:41:50 UTC
Permalink
Post by Toiv Haljasorg
Herr Tuksam on samuti seda laulu laulnud, aga paraku oman vaid suht
sahisevat lindistust millest puuduliku murdekeele oskusega kohe mette ei
õnnestu sõnu välja koukida.
Leidsin siit ühe lauliku PS-ina:
math.ut.ee/~jan/laulik.ps

Konvertisin PDF-iks ka:
http://www.hot.ee/wanradt/laulik.pdf

Selle laulu sõnad siinkohal sellised, aga nagu igal rahvalaulul, on
sellelegi mitmeid teisi variante (villa komba nii vs. villa komba loo,
näiteks).

Uni tule uitel,
villa komba loo,
läbi laane loitel,
villa komba loo,
villa villa villa vaa,
villa villa villa vaa,
villa komba loo.

Kes on une peremees,
kas ta on ehk meremees.

Ennäe haldjat tantsimas,
mööda rada vantsimas.

Minu süda valutab,
tema eest pean paluma.

Kaitse minu kallimat,
kaitse teda kurja eest.

Et on mereröövel ta,
suvel maismaal röövib ka.

Kas just sama variant, aga samuti on see laul sees 1990 ilmunud laulikus
"Tule minuga".

Nõnda,

WK

Continue reading on narkive:
Loading...